EVN ban hành Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin

14:35 | 15/09/2022 | 6.870 lượt xem

Tại Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 5/9/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong EVN.

Chi tiết...