A0 đề nghị các nhà máy điện phải tuyệt đối chấp hành lệnh điều độ vì an toàn hệ thống điện quốc gia, liên quốc gia

08:41 | 20/01/2023 | 4.589 lượt xem

Đó là một trong những nội dung Thư ngỏ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) gửi tới các đơn vị phát điện, các tổng công ty điện lực về việc phối hợp đảm bảo điện an toàn, tin cậy trong tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chi tiết...