Công ty Thủy điện Tuyên Quang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ

11:27 | 07/05/2023 | 3.867 lượt xem

Công ty Thủy điện Tuyên Quang vừa phối hợp với một số đơn vị, trường học tại huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) thực hiện tuyên truyền quy định về công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ, bảo vệ môi trường và thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ năm 2023.

Chi tiết...