Hơn 94% khách hàng của EVN thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

15:30 | 11/07/2023 | 9.205 lượt xem

6 tháng đầu năm 2023, đã có 94,2% khách hàng của EVN thanh toán không tiền mặt, tương ứng so với số tiền điện thanh toán đạt hơn 98%. Kết quả này là sự nỗ lực của EVN trong việc tuyên truyền, vận động, tạo nhiều thuận lợi để khách hàng dễ dàng sử dụng các hình thức thanh toán hiện đại.

Chi tiết...


Hơn 94% khách hàng của EVN thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

15:30 | 11/07/2023 | 9.205 lượt xem

6 tháng đầu năm 2023, đã có 94,2% khách hàng của EVN thanh toán không tiền mặt, tương ứng so với số tiền điện thanh toán đạt hơn 98%. Kết quả này là sự nỗ lực của EVN trong việc tuyên truyền, vận động, tạo nhiều thuận lợi để khách hàng dễ dàng sử dụng các hình thức thanh toán hiện đại.

Chi tiết...


Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 96,97%

16:21 | 13/07/2022 | 7.752 lượt xem

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Trong 6 tháng năm 2022, có tới 96,97% tiền điện được khách hàng của EVN thanh toán qua các kênh không dùng tiền mặt.

Chi tiết...


EVN là điển hình thành công trong triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

13:07 | 04/12/2020 | 3.319 lượt xem

Với tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt hơn 91,54% đến cuối năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được ghi nhận là điển hình thành công trong triển khai, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Chi tiết...


Gần 47% khách hàng của EVN thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

16:09 | 24/02/2020 | 6.463 lượt xem

Tiện lợi và nhiều lợi ích, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng được các khách hàng sử dụng điện đón nhận. Đến hết năm 2019, có 46,54% khách hàng sử dụng điện của EVN trên toàn quốc đã lựa chọn sử dụng hình thức thanh toán này.

Chi tiết...