Thông tư số 14/2021 về Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

17:00 | 03/09/2021 | 10.615 lượt xem

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

Chi tiết...


Ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp phải báo trước 5 ngày

15:00 | 14/09/2020 | 8.450 lượt xem

Ngày 9/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BCT, quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020.

Chi tiết...


Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định về giá mua bán điện của dự án điện mặt trời áp mái

17:00 | 12/03/2019 | 27.193 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Chi tiết...