Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia được độc quyền nhà nước

21:26 | 14/08/2017 | 11.765 lượt xem

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Chi tiết...