Xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN

09:48 | 04/06/2021 | 4.601 lượt xem

Hiện nay trên mạng internet xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN có địa chỉ: http://dienlucevn.com.

Chi tiết...