Đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 mở đầu cho hiện đại hóa hệ thống truyền tải quốc gia

08:22 | 27/05/2023 | 67.904 lượt xem

Ngày 27/5/1994, tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra lệnh đóng điện đường dây 500kV Bắc – Nam mạch 1. Qua 29 năm vận hành, hệ thống truyền tải điện Bắc - Nam không ngừng được củng cố, phát triển. Hệ thống truyền tải điện Việt Nam từng bước hiện đại hóa, mở rộng...

Chi tiết...