Truyền tải điện quốc gia quyết giữ mục tiêu Top 3 ASEAN

14:43 | 10/01/2022 | 3.272 lượt xem

Đó là một trong những mục tiêu mà Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong giai đoạn 2022-2025

Chi tiết...


Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp: Kinh nghiệm từ Vĩnh Phúc

10:17 | 17/01/2019 | 22.122 lượt xem

Hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Truyền tải điện Tây Bắc, Truyền tải điện Đông Bắc 3 và Truyền tải điện Hà Nội quản lý vận hành bao gồm: 42 km đường dây 500 kV, 121 km đường dây 220 kV và TBA 220 kV Vĩnh Phúc, TBA 220 kV Vĩnh Tường

Chi tiết...


Nhiều giải pháp tăng cường năng lực truyền tải điện quốc gia

10:05 | 16/01/2017 | 12.860 lượt xem

Năm 2016, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã thực hiện nhiều giải pháp, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Chi tiết...