Làm theo lời Bác dạy, xây dựng EVN ngày càng lớn mạnh

10:08 | 14/10/2019 | 9.724 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn làm theo lời Bác dạy, phấn đấu đưa EVN vươn lên tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chi tiết...


Làm theo lời Bác dạy, xây dựng EVN ngày càng lớn mạnh

10:08 | 14/10/2019 | 9.724 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn làm theo lời Bác dạy, phấn đấu đưa EVN vươn lên tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chi tiết...