Mùa nắng nóng 2024, miền Bắc sẽ được đảm bảo điện như thế nào?