Tăng cường nhân lực tại khắp mọi miền để thi công dựng cột, kéo dây đường dây 500kV mạch 3