Bố trí 3.600 tỷ đồng cho tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang

Trong đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng 3.600 tỷ đồng này để hỗ trợ các tỉnh: (1) Sơn La: 1.100 tỷ đồng - thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La) tỉnh Sơn La.

(2) Hòa Bình: 1.136 tỷ đồng - thực hiện các dự án di dân tái định cư, hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình.

(3) Điện Biên: 426 tỷ đồng - thực hiện các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(4) Tuyên Quang: 938 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

Số vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang còn lại, EVN quản lý, sử dụng theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của EVN.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.


  • 07/11/2018 06:12
  • Minh Ngọc