14:00 | 20/11/2023 | 2.279 lượt xem

EVN có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Ban thuộc Cơ quan EVN, cụ thể như sau:


15:39 | 10/11/2023 | 2.225 lượt xem

Công ty Nhiệt điện Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có trụ sở tại: thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Để bổ sung lực lượng lao động, Công ty Nhiệt điện Thái Bình cần tuyển lao động có trình độ, chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,...


15:55 | 19/07/2023 | 11.632 lượt xem

Công ty Nhiệt điện Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có trụ sở tại: thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.09:39 | 17/04/2023 | 10.764 lượt xem

Công ty Thủy điện Tuyên Quang thông báo tuyển dụng lao động năm 2023, cụ thể như sau:


08:58 | 24/03/2023 | 13.032 lượt xem

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC), là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại EVNPSC như sau: