• Tạm ngừng cấp điện

   1. Quy định 
   a) Bên bán điện được ngừng, giảm mức cung cấp điện trong các trường hợp sau:

   + Không khẩn cấp

   -   Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch của bên bán điện khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện, điều hòa, hạn chế phụ tải do thiếu điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch.

   -   Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình.

   -   Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện.

   + Khẩn cấp

   -   Do có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua điện; sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được.

   -   Có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện.

   -   Do hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa sự an toàn của hệ thống điện.

   -   Do sự kiện bất khả kháng.

   +  Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện

   b)Trong trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho khách hàng biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày. 

   2. Mức phí ngừng và cấp điện trở lại (chưa bao gồm thuế GTGT)

   Đơn vị: 1.000 đồng

    

   Từ 0,4 kV trở xuống

   Trên 0,4 kV đến 35 kV

   Trên 35 kV

   I. Mức chi phí ngừng và cấp điện cơ sở (M)

   81

   222

   344

   II. Đồng bằng

    

    

    

   1. Hộ sinh hoạt

   81

   222

   344

   2. Khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện

    

    

    

   a) Mức cơ bản (đến 5km)

   81

   222

   344

   b) Trên 5km đến 10km

   93

   253

   392

   c) Trên 10km đến 20km

   104

   284

   440

   d) Trên 20km đến 30km

   115

   315

   489

   đ) Trên 30km đến 50km

   127

   346

   537

   e) Trên 50km

   138

   377

   585

   III. Miền núi

    

    

    

   1. Hộ sinh hoạt

   81

   222

   344

   2. Khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện

    

    

    

   a) Mức cơ bản (đến 5km)

   93

   255

   396

   b) Trên 5km đến 10km

   106

   290

   451

   c) Trên 10km đến 20km

   120

   326

   507

   d) Trên 20km đến 30km

   133

   362

   562

   đ) Trên 30km đến 50km

   146

   398

   617

   e) Trên 50km

   159

   433

   673