• 10/02/2017

Kính mời độc giả xem Báo cáo thường niên EVN 2016 tại file đính kèm.


  • 09/11/2015

Kính mời độc giả xem nội dung giới thiệu và thông tin tổng thể hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN 2014 - 2015 tại file đính kèm.


  • 20/10/2015

Mời độc giả xem Báo cáo thường niên EVN 2015 tại file đính kèm.


  • 20/08/2014

Mời độc giả xem Báo cáo thường niên EVN 2012-2013 tại file đính kèm


  • 19/08/2014

Mời Quý độc giả đọc Báo cáo 2011-2012 của EVN tại file đính kèm


  • 23/04/2012

Báo cáo hoạt động thường niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát về EVN và kết quả các hoạt động chính của EVN trong năm 2010 - 2011.