• 03/06/2019

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Bành Đức Hoài - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ giữ chức Phó Tổng giám đốc EVNHCMC kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/06/2019.


  • 16/05/2019

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thành Chung, Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư EVN giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đầu tư EVN.


  • 14/05/2019

Ngày 14/5, tại TP. Cần Thơ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự HĐTV tại Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2).


  • 25/04/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 23/4/2019 về việc hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Đảng ủy) với các ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt nam (Cơ quan EVN) có chức năng, nhiệm vụ tương...


  • 16/04/2019

Ngày 16/4, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).


  • 16/04/2019

Đảng ủy Khối Doang nghiệp Trung ương vừa ban hành Quyết định số 1665-QĐ/ĐUK ngày 2/4/2019 về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.  • 11/04/2019

Ngày 9/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố các quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình.


  • 01/03/2019

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1).


  • 28/02/2019

Ngày 28/2, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Dương Quang Thành đã trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).