• 20/07/2020

Sáng 20/7, tại TP.HCM, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc EVNHCMC.  • 08/07/2020

Chiều 8/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường EVN thông qua chương trình thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN.


  • 28/04/2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 24/4/2020, bổ nhiệm ông Phạm Quốc Bảo - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).


  • 09/04/2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 7/4/2020 về việc bổ nhiệm lại ông Dương Quang Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


  • 13/03/2020

Sáng 13/3, tại Hà Nội, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 1 kiêm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La cho ông Đỗ Quang Khải - Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị, Ban Quản lý dự án điện 1.


  • 21/01/2020

Ngày 15/01, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, mã chứng khoán PGV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhằm bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.


  • 21/01/2020

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Phương Nam - Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Phó Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La, giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La.


  • 25/12/2019

Chiều ngày 25/12, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Phương – Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN kể từ ngày 1/1/2020 (Quyết định 445/QĐ-EVN, ngày 25/12/2019).


  • 03/12/2019

Ông Võ Mạnh Hà, Phó Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn kể từ ngày 01/12/2019.