• 01/08/2020

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có văn bản số 94/TWPCTTT (ngày 31/7/2020) gửi Bộ Công Thương về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thủy điện.


  • 28/07/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 (ngày 8/7/2020) quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.


  • 28/07/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 251/TB-VPCP (ngày 24/7/2020) thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 1/7/2020.


  • 28/07/2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1055/QĐ-TTg (ngày 20/7/2020), ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


  • 27/07/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 995/CĐ-TTg (ngày 27/7/2020) gửi các bộ, ngành và UBND tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất.


  • 27/07/2020

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.


  • 21/07/2020

Tại Công điện số 04/CĐ-TW (ngày 21/7/2020), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc, các bộ, ngành Trung ương chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở...


  • 20/07/2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


  • 19/07/2020

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa có văn bản số 272/VPTT (ngày 19/7/2020) gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.


  • 18/07/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2020/NĐ-CP (ngày 15/7/2020) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.