23:00 | 17/01/2022 | 62 lượt xem

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký văn bản số 1752/TTg-NN về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.


22:00 | 16/01/2022 | 73 lượt xem

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-BTNMT ngày 12/1/2022 về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.


21:00 | 16/01/2022 | 157 lượt xem

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, một trong những giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu là cần đảm bảo xây dựng nguồn và lưới điện trọng điểm.


13:00 | 25/12/2021 | 1.217 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1813/CĐ-TTg ngày 24/12/2021 về việc dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo.


08:00 | 23/12/2021 | 5.384 lượt xem

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực vừa ký Quyết định 126/QĐ-BCĐQGĐL ngày 22/12/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.


09:00 | 18/11/2021 | 6.495 lượt xem

Đó là một trong những yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 138/NQ-CP (ngày 10/11/2021) phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021.


12:00 | 04/11/2021 | 6.833 lượt xem

Ngày 3/11/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 296/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện.


15:11 | 06/10/2021 | 7.920 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-ĐTĐL ngày 24/9/2021 về Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực, quy định về trình tự, phương pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập lịch huy động tổ máy ngày tới, chu kỳ giao dịch tới, vận hành thời gian thực trong thị trường...


11:00 | 04/10/2021 | 8.687 lượt xem

Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các...


22:00 | 15/09/2021 | 8.291 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1532/QĐ-TTg (ngày 15/9/2021) kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban.