• 17/10/2018

Ban Tổ chức Trung ương có văn bản số 17-HD/BTCTW ngày 5/10/2018 hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.


  • 17/10/2018

Văn phòng Chính phủ có văn bản 9986/VPCP-ĐMDN ngày 15/10/2018 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).


  • 08/10/2018

Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.


  • 04/10/2018

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 quy định về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và trách nhiệm của các đơn vị tham gia thị trường điện, có hiệu lực từ 15/11/2018.


  • 02/10/2018

Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


  • 01/10/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp với mục tiêu đánh giá thực trạng và mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quyết định 1255/QĐ-TTg, ngày 26/9/2018).


  • 25/09/2018

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 vừa được Chính phủ ban hành tại Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018.


  • 19/09/2018

Là một trong những nội dung tại Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 về thực hiện giá bán điện.


  • 13/09/2018

Là nội dung Thông tư số 24/2018/TT-BCT ngày 31/8/2018 của Bộ Công Thương, áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải...


  • 11/09/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.