• 15/02/2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2019/QĐ-TTg ngày 1/2/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.


  • 15/02/2019

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành văn bản số 11-HD/ĐU ngày 29/1/2019 hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019.


  • 15/02/2019

Đó là một trong những nội dung chính tại Quyết định số 194/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban hành ngày 13/2/2019 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.


  • 14/02/2019

Biểu giá được áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019, theo Quyết định số 226/QĐ-BCT ngày 31/1/2019 của Bộ Công Thương.


  • 12/02/2019

Cục Điều tiết điện lực vừa ra Quyết định số 13/QĐ-ĐTĐL, ngày 31/1/2019 ban hành Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện.


  • 12/02/2019

Là một trong những mục tiêu cụ thể tại Quyết định số 175/QĐ-BCT (ngày 28/1/2019) của Bộ Công Thương “Phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR)”.


  • 01/02/2019

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025.


  • 26/01/2019

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.


  • 25/01/2019

Quy trình được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành tại Quyết định số 02/QĐ-ĐTĐL ngày 10/1/2019.


  • 18/01/2019

Tổng cục Thủy lợi vừa có Công điện số 01/ CĐ-TCTL-QLCT ngày 18/01/2018 về việc chuẩn bị lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019.