• 10/06/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 2934/CT-EVN ngày 6/6/2019 về công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn năm 2019.


  • 05/06/2019

Đó là một trong những thông tin tại Báo cáo số 58/BC-BCT ngày 4/6/2019 của Bộ Công Thương về tình hình thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Trong đó, dù huy động tối đa nguồn điện chạy dầu vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu phụ tải, đặc biệt là miền Nam, trong giai đoạn 2021-2025.


  • 04/06/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 tại Quyết định 649/QĐ-TTg, ngày 30/5/2019.


  • 30/05/2019

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành Công văn số 59/TWPCTT ngày 24/5/2019 về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc quy trình liên hồ trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2019.


  • 23/05/2019

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 46/QĐ-ĐTĐL về Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện, được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành ngày 8/5/2019.


  • 21/05/2019

Đây là một trong các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 7/5/2019 của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.


  • 21/05/2019

Đây là nội dung mới được Chính phủ quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.


  • 21/05/2019

Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.


  • 15/05/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định 543/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Trong đó, Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (EMEC) - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung được tặng Giải Vàng chất lượng Quốc gia trong nhóm doanh nghiệp sản...


  • 13/05/2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 542/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực (Ban Chỉ đạo).