• 18/04/2019

Là một trong những nội dung tại văn bản số 151/TB-VPCP ngày 17/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sau cuộc họp với các bộ, cơ quan về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác.


  • 16/04/2019

Bộ Xây dựng có Quyết định số 218/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia cố nông toàn khối có sử dụng tro bay”.


  • 16/04/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Chỉ thị số 1890/CT-EVN ngày 12/4/2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.


  • 16/04/2019

Chỉ thị số 143/CT-EVN ngày 9/4/2019 nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước, đặc biệt trong mùa khô 2019.


  • 12/04/2019

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 217/QĐ-BXD (ngày 28/3/2019) ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay”.


  • 11/04/2019

Là một trong những nội dung của Quyết định số 800/QĐ-BCT, được Bộ Công Thương ban hành ngày 3/4/2019, về kế hoạch hành động của Bộ trong việc cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.


  • 08/04/2019

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 216/QĐ-BXD (ngày 28/3/2019) ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”.


  • 02/04/2019

Quy trình được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019, áp dụng trong các công trình nguồn điện đấu nối vào lưới điện quốc gia từ cấp điện áp trung áp trở lên.


  • 19/03/2019

Là nội dung tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, với những mục tiêu cụ thể như: Đạt mức tiết kiệm năng lượng 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn 2019 - 2025; giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5% vào năm 2025,...


  • 18/03/2019

Chính phủ ban hành Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.