18:00 | 29/01/2023 | 112 lượt xem

Đó là một trong những nội dung tại Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023 (Nghị quyết 81/2023/QH15).


17:02 | 29/01/2023 | 109 lượt xem

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.


15:29 | 17/01/2023 | 682 lượt xem

Đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


11:00 | 17/01/2023 | 693 lượt xem

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.


11:00 | 17/01/2023 | 703 lượt xem

Đó là một trong những nhiệm vụ Chính phủ đưa ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.


18:04 | 07/01/2023 | 989 lượt xem

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.


17:34 | 07/01/2023 | 1.449 lượt xem

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2976/QĐ-BCT ngày 30/12/2022 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023.


12:00 | 02/11/2022 | 4.114 lượt xem

Đó là một trong những định hướng phát triển các ngành hạ tầng kỹ thuật trong Nghị quyết số 138/NQ-CP (ngày 25/10/2022) của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


19:00 | 03/10/2022 | 4.143 lượt xem

Bộ Công Thương có văn bản số 5831/BCT-ATMT (ngày 29/9/2022) gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện kinh doanh, sinh hoạt.


21:00 | 29/09/2022 | 3.846 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1930/QĐ-BCT (ngày 26/9/2022) về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ.