10:54 | 08/09/2023 | 543 lượt xem

Ngày 6/9/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành văn bản số 5227/EVN-KH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.


15:11 | 28/07/2023 | 2.287 lượt xem

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023, phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


16:42 | 24/07/2023 | 2.141 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.


09:27 | 17/05/2023 | 3.757 lượt xem

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký Quyết định số 344/QĐ-EVN ngày 24/4/2023, về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà...


15:51 | 16/05/2023 | 7.426 lượt xem

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).


10:56 | 29/04/2023 | 9.707 lượt xem

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT. Trong đó, sửa một số quy định về hộ sử dụng điện dùng chung công tơ và sử dụng điện sinh hoạt...


16:24 | 06/04/2023 | 4.352 lượt xem

Đó là một trong những thông tin đáng chú ý tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 (ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 4/4/2023).


16:03 | 06/04/2023 | 5.696 lượt xem

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 về Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (gọi tắt là Bộ định mức dự toán).


17:00 | 20/03/2023 | 4.118 lượt xem

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.


08:58 | 05/03/2023 | 3.649 lượt xem

Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023...