• 20/06/2018

Đó là một trong những yêu cầu của Chính phủ đối với Bộ Công Thương tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng, chống thiên tai.


  • 14/06/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 705/QĐ-TTg (ngày 7/6/2018) phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.


  • 05/06/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký phê duyệt Đề án tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 với mục tiêu tạo sự chuyển biến về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao, liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa.


  • 31/05/2018

Đây là một trong những nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 598/QĐ-TTg, ngày 25/5/2018).


  • 30/05/2018

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 76/TWPCTT ngày 29/5/2018 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố phía Bắc về việc sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ chứa xả lũ.


  • 26/05/2018

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 về Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.


  • 24/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.


  • 22/05/2018

Văn phòng Chính phủ có thông báo số 174/TB-VPCP ngày 10/5/2018, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc bổ sung một số dự án nhà máy điện mặt trời vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh theo đề nghị của Bộ Công Thương.


  • 21/05/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 181/TB-VPCP, ngày 11/5/2018).


  • 20/05/2018

Đó là một trong những nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Bộ Công Thương tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP (ngày 15/5/2018) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.