18:00 | 18/04/2022 | 1.676 lượt xem

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 116/TB-VPCP ngày 17/4/2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).


11:00 | 15/04/2022 | 2.162 lượt xem

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 108/TB-VPCP ngày 13/4/2022 thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cung cấp than, khí cho sản xuất điện.


18:00 | 11/04/2022 | 1.045 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


11:00 | 10/04/2022 | 773 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022, trong đó có 2 dịch vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


19:00 | 01/04/2022 | 3.977 lượt xem

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 31/3/2022, thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).


09:31 | 22/03/2022 | 2.405 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 131/QĐ-BCT, ngày 28/2/2022 về Biểu giá chi phí tránh được năm 2022 áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện quốc gia.


17:00 | 21/03/2022 | 2.010 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”.


21:00 | 20/03/2022 | 1.080 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 tại Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022.


10:45 | 09/03/2022 | 1.574 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 991/CT-EVN ngày 2/3/2022 về việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2022.


23:00 | 08/02/2022 | 1.782 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 8/2/2022 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong đó có một số nội dung liên quan đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam.