14:21 | 17/08/2011 | 1.218 lượt xem

Đó là mục tiêu của Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015.


00:00 | 28/07/2011 | 1.497 lượt xem

Nếu giảm được tiêu thụ năng lượng, chúng ta sẽ đỡ phải xây dựng thêm nhà máy và tránh được những tác động tiêu cực đến môi trường.


00:00 | 28/07/2011 | 2.402 lượt xem

Những cách tiết kiệm năng lượng trong bài này được quy ra số lượng khí cacbonic giảm đi (mà như ta đã biết đó là nguyên nhân chủ yếu gây ra biến đổi khí hậu) cùng với các yếu tố gây tổn hại đến môi trường khác. Ở đây chỉ tính lượng khí cacbonic trung bình, vì trong thực tế, cách làm của bạn sẽ làm...


13:20 | 28/03/2011 | 1.693 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động cuộc thi viết “Tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2011” trên các phương tiện truyền thông đại chúng được 5 tháng. Chỉ còn hơn một tháng nữa là cuộc thi kết thúc. Đây cũng là thời điểm không chỉ ngành điện mà tất cả mọi người, mọi ngành, lĩnh vực đều phải nỗ...