• 04/07/2019

Để chuẩn bị vận hành Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào đầu năm 2021, EVN đang xây dựng Đề án thí điểm, dự kiến trình Bộ Công Thương tháng 7/2019.


  • 23/04/2019

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức chương trình đào tạo về thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) cho CBNV làm công tác kinh doanh và kỹ thuật trong các đơn vị trực thuộc.