• 03/07/2018

Kính mời quý độc giả xem chi tiết trong file đính kèm.


  • 07/06/2017

Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT) – Tập đoàn Điện lực Việt nam là đơn vị đầu mối, có chức năng xây dựng, triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống hạ tầng CNTT, các hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ SXKD điện; Điều hành, vận hành và khai thác hệ thống Viễn thông dùng riêng...  • 09/03/2017

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc cho Văn phòng, các Ban Cơ quan Tổng công ty theo một số nội dung như sau:


  • 26/09/2016

Ban Quản lý dự án FMIS/MMIS (QLDA) thông báo về thời gian, địa điểm và nội dung thi của kỳ tuyển dụng 01 kỹ sư công nghệ thông tin năm 2016.


  • 16/09/2016

Ban Quản lý dự án FMIS/MMIS (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) thông báo tuyển dụng 01 Kỹ sư công nghệ thông tin.


  • 02/06/2016

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân – Tổng công ty Phát điện 3 có nhu cầu tuyển các kỹ sư kỹ thuật chuyên ngành: Cơ khí, Điện, Nhiệt, Hóa....


  • 12/11/2015

Hiện, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình (Tổng công ty Phát điện 3) có nhu cầu tuyển dụng 50 kỹ sư các chuyên ngành: Hệ thống điện. Tự động hóa, Nhiệt, Hóa phân tích, Công nghệ thông tin, Cơ khí. Chi tiết xem tại file đính kèm.