• 02/07/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Công điện hỏa tốc số 3427/EVN-AT ngày 2/7/2019 gửi các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh lên thành bão và có diễn biến phức tạp.  • 12/09/2016

Tổng giám đốc EVN vừa có Điện thượng khẩn, yêu cầu các đơn vị chủ động các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ có thể mạnh lên thành bão.


  • 18/08/2016

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có công điện thượng khẩn số 3433 /EVN-AT, ngày 18/08/2016 gửi các đơn vị trực thuộc về ứng phó với cơn bão số 3 (có tên Thần Sét).


  • 26/07/2016

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 13 CĐ-TW ngày 26/7/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về triển khai đối phó với cơn bão số 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa gửi Điện số 3061/EVN-AT tới các đơn vị thành viên yêu cầu khẩn trương thực hiện...


  • 23/06/2015

Thực hiện chỉ đạo trong các công điện: số 06/CĐ-TW ngày 23/6/2015 của Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, số 6199 CĐ/BCT-PCTT ngày 23/6/2015 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương về triển khai đối phó với cơn bão số 1.


  • 08/12/2014

Ngày 7/12/2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện số 5005 /EVN-AT gửi các đơn vị thành viên về việc đối phó với cơn bão Hagupit. Kính mời Quý độc giả xem Công điện tại file đính kèm.


  • 28/11/2014

Ngày 27/11/2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Điện số 4831/EVN-AT về ứng phó với cơn bão số 4. Mời Quý độc giả xem Điện tại file đính kèm.


  • 16/09/2014

Ngày 16/9/2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Điện hỏa tốc số 3609/EVN-AT về ứng phó với cơn bão số 3 (Kalmaegi). Mời Quý độc giả xem Điện hỏa tốc tại file đính kèm.


  • 16/09/2014

Ngày 15/9/2014,  Thủ tướng Chính phủ có Công điện hỏa tốc số 1762/CĐ-TTg chỉ đạo về việc đối phó với cơn bão số 3. Chi tiết Công điện tại file đính kèm.