09:44 | 14/09/2023 | 257 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 8 tháng của năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tương ứng tiết kiệm 2,55% sản lượng điện thương phẩm, tốt hơn 10,42% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 81,05% kế hoạch năm.


14:37 | 17/08/2023 | 1.140 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 7 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Lũy kế thực hiện 7 tháng năm 2023 đạt 350,44 triệu kWh.


17:39 | 15/08/2023 | 1.102 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 7 tháng năm 2023, chiếm tỷ lệ 2% điện thương phẩm.


10:17 | 15/08/2023 | 1.481 lượt xem

Là một trong những mục tiêu cụ thể tại Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


14:35 | 10/08/2023 | 1.298 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lũy kế 07 tháng năm 2023, đạt 110,06% kế hoạch.


16:12 | 20/07/2023 | 2.257 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Bình Dương lũy kế 6 tháng năm 2023, chiếm 2,52% sản lượng điện thương phẩm 6 tháng, tăng 6,97% so với cùng kỳ năm 2022 


11:06 | 19/07/2023 | 2.250 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Bến Tre lũy kế 6 tháng năm 2023, đạt 2,43% sản lượng điện thương phẩm.


11:11 | 17/07/2023 | 2.444 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2023, đạt tỷ lệ 2,16% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.


14:35 | 13/07/2023 | 2.699 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 06 tháng của tỉnh Hậu Giang, tăng 19,41% so cùng kỳ và đạt 2,86% sản lượng điện thương phẩm.


14:25 | 11/07/2023 | 2.667 lượt xem

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 6 tháng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đạt 2,47% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,37% so với kế hoạch.