17:49 | 01/12/2023 | 2.503 lượt xem

Mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Lê Văn Phước đã ký ban hành công văn số 1596/UBND-KTN về việc thực hiện Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới.


16:46 | 11/11/2023 | 3.424 lượt xem

UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã có Quyết định số 3560/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030.


10:26 | 07/11/2023 | 3.798 lượt xem

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 2795/QĐ-BCT ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030.


11:39 | 06/11/2023 | 5.435 lượt xem

Ngày 3/11, Bộ Công Thương đã có văn bản số 7750/BCT-TKNL về việc áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng đối với các thiết bị tiêu thụ năng lượng.


14:19 | 31/10/2023 | 3.554 lượt xem

Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 2931/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.


16:17 | 28/10/2023 | 3.860 lượt xem

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3825/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2030.


16:04 | 17/10/2023 | 4.100 lượt xem

UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch 2789/KH-UBND ngày 11/10/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn.


11:32 | 04/10/2023 | 4.101 lượt xem

Ngày 2/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 2091/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.


14:43 | 28/09/2023 | 4.381 lượt xem

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành kế hoạch số 8339/KH-UBND ngày 25/9/2023, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.


16:41 | 26/09/2023 | 3.761 lượt xem

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã ký ban hành Kế hoạch số 9357/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn.