11:19 | 19/09/2023 | 127 lượt xem

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch 289 /KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.


09:45 | 12/09/2023 | 308 lượt xem

Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch 280/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.


09:01 | 12/09/2023 | 330 lượt xem

UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 (Chương trình quốc gia DSM).


15:00 | 11/09/2023 | 342 lượt xem

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2030, đề ra các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể bao gồm 18 chủ đề.


10:41 | 05/09/2023 | 658 lượt xem

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1009/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (Tuyên bố JETP).


17:36 | 31/08/2023 | 504 lượt xem

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 28/8 về việc ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.


15:55 | 28/08/2023 | 706 lượt xem

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/8/2023 thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.


09:23 | 16/08/2023 | 1.169 lượt xem

Ngày 11/8/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố.


11:22 | 08/08/2023 | 1.445 lượt xem

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn.


15:05 | 04/08/2023 | 1.621 lượt xem

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch số 170/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.