10:12 | 16/04/2024 | 2.119 lượt xem


16:50 | 22/03/2024 | 2.680 lượt xem


14:51 | 07/03/2024 | 2.854 lượt xem


10:09 | 20/02/2024 | 2.674 lượt xem


18:08 | 23/01/2024 | 2.789 lượt xem


16:54 | 22/01/2024 | 2.773 lượt xem


20:34 | 21/12/2023 | 2.298 lượt xem


16:41 | 24/11/2023 | 2.598 lượt xem


17:52 | 19/10/2023 | 3.822 lượt xem

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố, chị, 2 cậu và dì đều đã và đang công tác trong ngành Điện (cụ thể là Công ty Điện lực Phú Yên). Đó cũng là tiền đề cho niềm đam mê mãnh liệt của tôi đối với nghề điện.


16:19 | 18/10/2023 | 3.706 lượt xem