Thế nào là một nhà lãnh đạo thành công?

Xin chuyên gia cho biết thế nào là một nhà lãnh đạo thành công, yếu tố kinh nghiệm, sự rèn luyện hay năng khiếu bẩm sinh là quan trọng nhất?

Nguyễn Thanh Thảo
09/08/2023

Trả lời

Bạn Nguyễn Thanh Thảo thân mến,

Với một nhà lãnh đạo thành công, họ luôn chú trọng tới tính đa dạng và sự phát triển liên tục của những yếu tố, trong đó bao gồm cả yếu tố bẩm sinh và những yếu tố có thể hình thành thông qua rèn luyện, học tập và tích lũy kinh nghiệm.

Cụ thể, ý thức là do học tập. Thực hành học hỏi, cập nhật kiến thức mới là rất quan trọng của và. Một người lãnh đạo đáng tin cậy cần có ý thức về sự tiến bộ của tập thể và sự không ngừng nỗ lực của bản thân để nắm bắt những xu hướng mới, kiến thức mới và thời cuộc nhằm cải thiện hiệu quả công việc của mình. Bên cạnh đó, tầm nhìn và khả năng nhìn xa của một người lãnh đạo là rất quan trọng. Một người lãnh đạo cần có khả năng đánh giá tình hình hiện tại, dự đoán được xu hướng tương lai và kết nối được đội ngũ thực thi cho tổ chức đạt được mục tiêu.

Kinh nghiệm sẽ có qua thời gian. Kinh nghiệm là thứ không thể bàn cãi trong việc phát triển một nhà con người hay một nhà lãnh đạo. Qua thời gian, nhà lãnh đạo tích lũy được kinh nghiệm từ các tình huống thực tế, học được từ những thành công và thất bại trong hành động. Thông thường, trong những thời điểm quan trọng, lựa chọn hành động của nhà lãnh đạo như thế nào sẽ định hình tương lai của họ và tổ chức của họ.

Ngoài các yếu tố trên, người lãnh đạo không thể từ bỏ trách nhiệm của mình cho dù có lúc phải từ bỏ những thứ khác. Điều này nhấn mạnh rằng vai trò lãnh đạo không chỉ đơn thuần là quản lý và định hướng công việc, mà còn đòi hỏi trách nhiệm đối với cả những hệ quả và tác động mà mỗi quyết định của người lãnh đạo mang lại. Một quyết định của người lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng vạn người trong tổ chức. Tác động của một người lãnh đạo không chỉ giới hạn ở mức độ cá nhân nhân viên trong tổ chức, mà còn ảnh hưởng đến gia đình của từng nhân viên.

Ông Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, cựu Chủ tịch FPT Telecom.


  • 08/08/2023