Đóng điện dự án tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Quảng Ninh

06:41 | 09/07/2024 | 1.070 lượt xem

Vào lúc 22h40 phút ngày 8/7/2024, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp 220kV-250MVA Yên Hưng thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Yên Hưng. Sau khi hoàn thành, Trạm biến áp 220kV Yên Hưng được nâng công suất lên gấp...

Chi tiết...