Hạn giữa... mùa mưa

14:37 | 08/09/2021 | 9.069 lượt xem

Tình hình thuỷ văn kém về khiến mực nước các hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpốk 3 (trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) xấp xỉ mực nước chết. Trước tình hình trên, Công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp đang nỗ lực triển khai các giải pháp điều hành, sản xuất điện và cấp nước cho hạ du.

Chi tiết...