Tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1

17:34 | 15/07/2022 | 5.675 lượt xem

Ngày 15/7, tại Lâm Đồng, diễn ra Hội nghị chuyển giao – tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên đối với Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai từ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Chi tiết...