Nhiệt điện Phả Lại có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước

12:53 | 09/09/2023 | 5.609 lượt xem

Đó là ghi nhận của đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” (Đoàn giám sát) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với Công ty...

Chi tiết...


Chùm ảnh: Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

09:35 | 09/09/2023 | 4.430 lượt xem

Sáng 9/9, đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát dẫn đầu đoàn công tác của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai...

Chi tiết...