EVNGENCO 2: Hiệu quả từ việc ứng dụng KHCN trong sản xuất, kinh doanh

10:00 | 22/10/2019 | 11.671 lượt xem

Từ việc số hóa các dữ liệu văn bản đi/đến, dữ liệu quản lý nguồn nhân lực, kĩ thuật, xây dựng,… đến sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dự báo sản lượng nước về hồ thủy điện, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã và đang ứng dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào...

Chi tiết...


Phát triển khoa học công nghệ ngành Điện: Phấn đấu đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến thế giới

11:22 | 21/02/2018 | 12.109 lượt xem

Nghị quyết số 11-NQ/ĐU về phát triển Khoa học công nghệ (KHCN) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nêu rõ, đến năm 2030 hầu hết các lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh và dịch vụ khách hàng phải đạt trình độ tiên tiến thế giới, đáp ứng được các yêu cầu...

Chi tiết...


Đưa khoa học công nghệ vào truyền tải điện

10:33 | 04/01/2018 | 11.256 lượt xem

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Do vậy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ với các thiết bị thông minh là hướng đi bền vững sẽ giúp doanh nghiệp này nâng cao hiệu năng, giảm tổn thất điện trong quá trình...

Chi tiết...


Hội nghị KH&CN Điện lực toàn quốc: Kho dữ liệu hữu ích

11:17 | 18/11/2017 | 12.029 lượt xem

66 báo cáo thuộc 4 lĩnh vực (phát điện, phân phối, truyền tải và sử dụng điện) tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Điện lực toàn quốc năm 2017 vừa qua là kho dữ liệu phong phú và đưa ra nhiều gợi mở thiết thực, hữu ích cho các đơn vị, cá nhân có quan tâm. Đó là ghi nhận của evn.com.vn qua ý...

Chi tiết...


Nhiều báo cáo KHCN có giá trị cao cho hệ thống điện Việt Nam

07:37 | 17/11/2017 | 10.983 lượt xem

Đó là khẳng định của ông Đặng Hùng - Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam tại buổi tổng kết của Hội nghị Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Điện lực toàn quốc năm 2017.

Chi tiết...


Ứng dụng KHCN ở Truyền tải điện Tây Bắc: Tăng năng suất lao động, giảm sự cố điện

14:59 | 20/09/2017 | 10.070 lượt xem

Đó là kết quả thiết thực mà Truyền tải điện Tây Bắc (Công ty Truyền tải điện 1) đã đạt được nhờ ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào quản lý, vận hành.

Chi tiết...


Đẩy mạnh ứng dụng KHCN cho dịch vụ điện năng hoàn hảo

09:44 | 19/06/2017 | 7.910 lượt xem

Khi ngành Điện đã chuyển mình từ một doanh nghiệp độc quyền sang cung cấp dịch vụ, thì công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) được quan tâm hàng đầu. Một trong những giải pháp được EVN đặc biệt chú trọng, đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), nhằm đa dạng hóa và nâng cao...

Chi tiết...


EVNCPC: Làm lợi hơn 135 tỷ đồng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật

15:33 | 13/02/2017 | 11.521 lượt xem

Đó là giá trị làm lợi từ 490 sáng kiến trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã được áp dụng vào thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVNCPC trong năm 2016.

Chi tiết...