Đóng điện công trình lắp máy biến áp liên lạc 500/220kV Long Phú

14:00 | 20/08/2023 | 4.690 lượt xem

Dự án Lắp máy biến áp liên lạc 500/220kV tại Sân phân phối 500/220kV Long Phú (xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) được Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đóng điện thành công vào lúc 23h50...

Chi tiết...