Nghiên cứu sự cần thiết đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện cao áp một chiều Bắc - Nam

18:00 | 06/05/2020 | 7.065 lượt xem

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam họp với liên danh Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 và Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 để xem xét nội dung báo cáo về sự cần thiết xây dựng hệ thống truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) Bắc - Nam.

Chi tiết...