Tăng cường tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải

10:03 | 02/05/2020 | 4.502 lượt xem

Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết số 31-NQ/ĐU (ngày 19/2/2020) về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) giai đoạn 2020-2025 do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành.

Chi tiết...