Đóng điện Trạm biến áp 220kV Phố Cao và đấu nối: Tăng cường đảm bảo điện cho Hưng Yên, Hải Dương

07:51 | 26/03/2024 | 5.541 lượt xem

Vào lúc 6h30 phút ngày 26/3/2024, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc - NPMB (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công cả 2 máy biến áp AT1 và AT2 Dự án trạm biến áp 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối.

Chi tiết...