Đoàn đại biểu gia đình EVN tiêu biểu và con CBCNV đoạt giải quốc gia, quốc tế đến báo công dâng Bác

11:34 | 17/08/2023 | 6.103 lượt xem

Sáng 17/8 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức cho 38 gia đình EVN tiêu biểu và 60 học sinh tiêu biểu là con của CBCNV đã đoạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022-2023 đến báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chi tiết...


Đoàn đại biểu gia đình EVN tiêu biểu và con CBCNV đoạt giải quốc gia, quốc tế đến báo công dâng Bác

11:34 | 17/08/2023 | 6.103 lượt xem

Sáng 17/8 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức cho 38 gia đình EVN tiêu biểu và 60 học sinh tiêu biểu là con của CBCNV đã đoạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022-2023 đến báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chi tiết...