Nâng cao cảnh giác trước tin nhắn "click vào link để nhận tiền hỗ trợ..."

10:03 | 20/06/2023 | 7.267 lượt xem

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã cảnh báo đến khách hàng sử dụng điện về hiện tượng mạo danh nhân viên điện lực nhắn tin và kêu gọi khách hàng chia sẻ đường link nhằm mục đích lừa đảo.

Chi tiết...


Nâng cao cảnh giác trước tin nhắn "click vào link để nhận tiền hỗ trợ..."

10:03 | 20/06/2023 | 7.267 lượt xem

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã cảnh báo đến khách hàng sử dụng điện về hiện tượng mạo danh nhân viên điện lực nhắn tin và kêu gọi khách hàng chia sẻ đường link nhằm mục đích lừa đảo.

Chi tiết...