EVNNPC: Đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng công nghiệp

08:30 | 24/09/2018 | 15.398 lượt xem

Với tốc độ tăng trưởng phụ tải của thành phần công nghiệp xây dựng những năm gần đây luôn cao nhất cả nước (từ 14-16%/năm), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang làm gì để đáp ứng yêu cầu của khối khách hàng công nghiệp?

Chi tiết...