Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

15:03 | 24/05/2024 | 1.901 lượt xem

Công tác bảo vệ môi trường được Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn xác định là một trong những yếu tố then chốt song hành cùng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; vì thế Công ty luôn thực hiện tốt việc xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Chi tiết...


EVN tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2023

18:06 | 31/03/2023 | 6.995 lượt xem

Gần 150 cán bộ công nhân viên là lực lượng chủ chốt thực hiện công tác môi trường tại các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tham dự Hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2023. Hội nghị được EVN tổ chức ngày 31/3 tại Hà Nội, đồng thời kết nối trực tuyến đến 133 điểm cầu...

Chi tiết...


EVN tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2023

18:06 | 31/03/2023 | 6.995 lượt xem

Gần 150 cán bộ công nhân viên là lực lượng chủ chốt thực hiện công tác môi trường tại các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tham dự Hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2023. Hội nghị được EVN tổ chức ngày 31/3 tại Hà Nội, đồng thời kết nối trực tuyến đến 133 điểm cầu...

Chi tiết...