[INFOGRAPHIC] Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc: Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

16:49 | 19/08/2022 | 4.910 lượt xem

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chi tiết...