Dự kiến triển khai hàng nghìn dự án lưới điện 110, 220kV trên toàn quốc

18:00 | 29/07/2021 | 6.540 lượt xem

Đây là một trong những thông tin về công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 của 5 Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhằm đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, an toàn, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và...

Chi tiết...