Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

10:30 | 09/07/2022 | 5.580 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy EVN tại Công văn số 764-CV/ĐU ngày 8/7/2022, Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Chi tiết...