Đóng điện đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng, góp phần đảm bảo điện cho miền Bắc

20:05 | 30/09/2022 | 5.520 lượt xem

Vào lúc 18h25 ngày 30/09/2022, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng.

Chi tiết...