Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống qua tỉnh Thanh Hóa

14:29 | 24/03/2023 | 4.196 lượt xem

Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Thanh Hóa ngay từ năm 2023. Tuy nhiên, hiện dự án này còn nhiều vướng mắc tại tỉnh Thanh Hóa cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền.

Chi tiết...