Công bố giá trị dòng chảy tối thiếu ở hạ lưu công trình thủy điện, thủy lợi

22:00 | 16/01/2022 | 3.451 lượt xem

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-BTNMT ngày 12/1/2022 về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

Chi tiết...