“Xanh hóa” sản xuất giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

16:12 | 03/02/2023 | 3.905 lượt xem

Sản xuất xanh đang là giải pháp tích cực nhằm giảm phát thải nhà kính, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, phát triển bền vững.

Chi tiết...