Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Tăng tiện ích, giảm phiền hà cho khách hàng

15:46 | 10/01/2018 | 11.010 lượt xem

Thực hiện chủ trương hiện đại hóa ngành Điện, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) liên tục áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng điện.

Chi tiết...