EVN hoàn thành 100% các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng

14:00 | 14/04/2023 | 5.779 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai thành công toàn bộ nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng đề ra cho giai đoạn 2021 - 2022. Tỷ lệ khách hàng sử dụng và hài lòng với các dịch vụ điện trực tuyến ngày càng tăng cao.

Chi tiết...


EVN đặt mục tiêu tới 2025 sẽ cung cấp dịch vụ khách hàng có chất lượng tương đương nhóm Top 3 ASEAN

10:21 | 03/11/2021 | 11.214 lượt xem

Ngày 3/11, EVN tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai kế hoạch kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021 – 2025. Cuộc họp do Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì, kết nối từ Hà Nội tới các tổng công ty điện lực.

Chi tiết...


Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để đảm bảo dịch vụ khách hàng trong mùa nắng nóng

17:55 | 02/06/2021 | 4.604 lượt xem

Ngày 2/6, Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương đã có buổi làm việc trực tuyến với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty điện lực trực thuộc về công tác cấp điện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong mùa nắng nóng.

Chi tiết...


Kinh doanh & dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021 – 2025: Mục tiêu “top 3” ASEAN

14:40 | 18/11/2020 | 4.199 lượt xem

Giai đoạn 2021 - 2025, EVN hướng tới cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công nghệ số và theo các chuẩn mực quốc tế, chất lượng dịch vụ khách hàng ngang bằng các nước top 3 ASEAN (ASEAN-3). Để thực hiện mục tiêu này, việc chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng là yếu tố then chốt.

Chi tiết...


Kế hoạch công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021 – 2025

18:08 | 02/10/2020 | 5.502 lượt xem

Đây là chủ đề hội thảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 2/10, tại Ninh Bình. Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì hội thảo.

Chi tiết...


Duy trì ổn định công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong thời gian cách ly toàn xã hội

16:16 | 01/04/2020 | 5.928 lượt xem

Là một trong những chỉ đạo của EVN với các tổng công ty điện lực, tại văn bản số 1981/EVN-KD ngày 31/3/2020 về việc thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết...