Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên đầu tiên năm 2024

12:25 | 26/01/2024 | 3.321 lượt xem

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ nhất năm 2024 qua hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 26/1. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An - Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp tại điểm cầu Hà Nội.

Chi tiết...