Quảng Trị: Phát hiện vụ trộm cắp hơn 4.000 kWh điện

16:12 | 04/03/2021 | 2.381 lượt xem

Qua theo dõi sản lượng điện tiêu thụ trên chương trình RF-Spider, Điện lực Khe Sanh (thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị - PC Quảng Trị) tiến hành kiểm tra và phát hiện một khách hàng tự ý đấu nối sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm điện để lấy cắp điện phục vụ sản xuất.

Chi tiết...